بخش بالایی وب سایت شمامل ، جستجو ، منوی اصلی و هدر

لوگو کمیته تای چی چوآن فدراسیون ووشو

بخش میانی

محتوی نوشتاری

مدیران کمیته ها

 

Javad Bagheri

نینا آسیایی

کمیته روابط عمومی
Hamed Katoozi

نیکو زندی

کمیته داوران
Mahdi Ramezanzadeh

مهدی رمضان زاده

کمیته it

Email : info@taichi.ir

Mohammad Hossein Shafiei

محمد حسن شفیعی

کمیته امور استان ها
Mohammad Esmaeili

محمد اسماعیلی

کمیته کودکان و نوجوانان

Email : e.s.n.esmaili59@gmail.com

Ramezan Agahi

رمضان آگاهی

کمیته پیشکسوتان
Shermin Rezaei

شرمین رضایی

کمیته پژوهش و مطالعات فنی

Email : ymaairan2001@yahoo.com

Hossein Mirmohammadi

حسین میر محمدی

کمیته فنی

Email : hmirmohammadi@gmail.com

 

 

بالا