بخش بالایی وب سایت شمامل ، جستجو ، منوی اصلی و هدر

لوگو کمیته تای چی چوآن فدراسیون ووشو

بخش میانی

محتوی نوشتاری

هیئت رئیسه

 

Mostafa Davodipanah

میترا نوری

رئیس کمیته
Mostafa Davodipanah

مصطفی داودی پناه

نایب رئیس
Javad Bagheri

جواد باقری

دبیر کمیته
Babak Badkoobeh

بابک بادکوبه

عضو هایت رئیسه
Ehsan Shia

احسان شیعه

عضو هایت رئیسه

 

 

بالا