بخش بالایی وب سایت شمامل ، جستجو ، منوی اصلی و هدر

بخش میانی

محتوی نوشتاری

آموزش تای چی کودکان توسط استاد مهدی رمضان زاده

آیا کودکان توانایی انجام تمرینات تای چی را دارند ؟

به طور کلی و طبق نظر اهل فن و استاتید با تجربه و کارآمد از یک کودک سه ساله تا یک فرد کهن سال می تواند، به تمرینات تای چی بپردازد.


طبق تحقیقات انجام شده این رشته رزمی نرم تاثیر روانی بسزایی بر روی کودکان و نوجوانان ما دارد که در این مقاله ما به چند مورد آن خواهیم پرداخت.


تای چی منجر به افزایش آستانه تحمل و مدیریت بیشتر بر هیجانات و نهایتا کاهش استرس می شود، افزایش آگاهی و هوشیاری، کاهش خشم و خستگی و افزایش تمرکز و آرامش فکری و و در مجموع تقویت روحی و سیستم عصبی توسط تمرینات تای چی به اثبات رسیده است


مهم ترین مبحثی که امروزه بسیاری از خانواده ها درگیر آن هستند، موضوع عدم تمرکز کودکان است، خوشبختانه انجام تمرینات تای چی کمک بسیار زیادی در افزایش تمرکز و آرامش کودکان می کند و این موضوع کاملا به اثبات رسیده است.

در این مقاله سعی کرده ایم تعدادی از عکس های مرتبط با تمرینات تای چی هنرجویان مهدی رمضان زاده از مربیان بسیار بزرگ بین المللی و کارشناس در حوزه تای چی کودکان را برای شما عزیزان به نمایش بگذاریم.

بالا