بخش بالایی وب سایت شمامل ، جستجو ، منوی اصلی و هدر

بخش میانی

محتوی نوشتاری

فاطمه رمضان زاده

مدال طلا مسابقات قهرمانی جهان تای چی چوان – بلغارستان – 2018

مدال نقره مسابقات قهرمانی جهان تای چی چوان – بلغارستان – 2018

مدال نقره مسابقات بین المللی تای چی چوان – چین - 2012

مدال نقره مسابقات بین المللی تای چی چوان – چین - 2018

بالا