بخش بالایی وب سایت شمامل ، جستجو ، منوی اصلی و هدر

لوگو کمیته تای چی چوآن فدراسیون ووشو

بخش میانی

محتوی نوشتاری

استاد مهدی رمضان زاده

 

مدال نقره  مسابقات قهرمانی اروپا تای چی چوان – مسکو – 2016

مدال برنز  مسابقات قهرمانی اروپا تای چی چوان – مسکو – 2016

مدال برنز مسابقات قهرمانی جهان تای چی چوان – چین - 2014

مدال نقره مسابقات بین المللی تای چی چوان – چین - 2012

بالا