بخش بالایی وب سایت شمامل ، جستجو ، منوی اصلی و هدر

لوگو کمیته تای چی چوآن فدراسیون ووشو

بخش میانی

محتوی نوشتاری

نفرات برتر مسابقات قهرمانی ووشو مجازی دانشجویان مشخص شدند

مسابقات قهرمانی ووشو مجازی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور به میزبانی دانشگاه قم  برگزار گردید. در این مسابقات که بصورت مجازی برگزار گردید تعداد 144 دانشجو از 50 دانشگاه دردو بخش تالو و ساندا شرکت کردند. پس از بررسی فیلم های ارسالی توسط داوران نفرات برتر در دوبخش دختر و پسر مشخص گردید. شایان ذکر است به نفرات برتر حکم قهرمانی و جوایزی اهدا می گردد.

تالو دختران

فرم سنتی تایچی چوان :

 مقام اول : مریم طاهری (دانشگاه علامه)

 مقام دوم : زینب طاهری (دانشگاه زنجان)

مقام سوم : مرضیه حسین زاده (دانشگاه فاطمیه نهاوند)

فرم: سلاح تایچی چوان

 مقام اول : بهاره مقدم (دانشگاه زنجان)

 مقام دوم : الهام طالبی (دانشگاه باهنر کرمان)

مقام سوم : مریم طاهری (دانشگاه علامه)

فرم: تایچی چوان

مقام اول : الهام طالبی (دانشگاه باهنر کرمان)

مقام دوم : بهاره مقدم (دانشگاه زنجان)

مقام سوم : آلا عسگری فر  (دانشگاه شهید چمران اهواز)

تالو پسران

 فرم تایچی چوان :

مقام اول : مهدی اخلاق عالی (دانشگاه شیراز)

مقام دوم : امین حسینی  (دانشگاه علمی کاربردی تهران)

مقام سوم:میرحمید فرشبافیان: (دانشگاه تبریز)

 فرم تایچی جین :

مقام اول : جواد باقری (دانشگاه تهران)

مقام دوم : میرحمید فرشبافیان: (دانشگاه تبریز)

مقام سوم  : امین حسینی  (دانشگاه علمی کاربردی تهران)

 فرم تایچی چوان :

مقام اول : مهدی اخلاق عالی (دانشگاه شیراز)

مقام دوم : امین حسینی  (دانشگاه علمی کاربردی تهران)

مقام سوم:میرحمید فرشبافیان: (دانشگاه تبریز)

 فرم تایچی جین :

مقام اول : جواد باقری (دانشگاه تهران)

مقام دوم : میرحمید فرشبافیان: (دانشگاه تبریز)

مقام سوم  : امین حسینی  (دانشگاه علمی کاربردی تهران)

 

 

بالا